Podporují nás

Poděkování 

Děkujeme za podporu a spolupráci všem lidem, kteří škole Na Radosti pomohli s jejím vznikem či pomáhají, aby mohla dál fungovat a rozvíjet se.

NAŠI SPONZOŘI

Kdo nás finančně podporuje:

  • Petr Kratochvíl

  • Jaroslav Dušek - herec

  • Karla Steinerová

  • Tým Jaroslava Duška

NAŠI PARTNEŘI

Kdo nás finančně podporuje:

Eva Wasserbauerová - právnička, cvičitelka jógy

Honza Hrubec - Dřevěné divadlo

Jan Vince, webový designer

Libor Kašparovský - kreativec, autor loga školy

Rodiče a ostatní příznivci, kteří nám pomohli svou dobrovolnickou prací

Tomáš a Tereza Machkových - Divadlo ToTeM

Veronika Neubauerová - právnička

Zdeněk N. Bričkovský - režisér