Financování

Dotace

Část nákladů školy je hrazena z dotací ministerstva školství. Ty jsou nastavené na 25-30 dětí ve třídě, jednoho učitele a větší počet tříd ve škole. Pokud tomu tak není (jako v naší škole), je nezbytné financovat chod školy z dalších zdrojů. 

Školné

Jedním z dalších zdrojů peněz pro školu je školné. Výše školného na školní rok 2018/2019 je stanovena na 2 500 korun měsíčně na žáka (školné se platí i v době letních prázdnin - v červenci a srpnu).

Sponzoři

Dalším zdrojem příjmů jsou naši sponzoři.

Sponzorům a partnerům nabízíme:

  • podílení se na výjimečném projektu
  • průběžné informování o dění ve škole
  • propagace na webových a facebookových stránkách
  • propagace na benefičních a jiných akcích školy
  • dar je daňově odpočitatelná položka

Fundraising

Část peněz na provoz školy sháníme také pomocí fundraisingových aktivit.

Evropský projekt

Projekt "Dětský klub, příměstské tábory a doprovody na kroužky" je financován z evropského projektu - Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17077/0007957