Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Financování a dotace

Dotace

Část nákladů školy je hrazena z dotací ministerstva školství. Ty jsou nastavené na 25-30 dětí ve třídě, jednoho učitele a větší počet tříd ve škole. Pokud tomu tak není (jako v naší škole), je nezbytné financovat chod školy z dalších zdrojů. 

Digitalizujeme školu


Školné

Jedním z dalších zdrojů peněz pro školu je školné. Výše školného na školní rok 2022/2023 je stanovena na 4 000 Kč měsíčně na žáka (školné se platí i v době letních prázdnin - v červenci a srpnu).

Sponzoři

Dalším zdrojem příjmů jsou naši sponzoři.

Sponzorům a partnerům nabízíme:

  • podílení se na výjimečném projektu
  • průběžné informování o dění ve škole
  • propagace na webových a facebookových stránkách
  • propagace na benefičních a jiných akcích školy
  • dar je daňově odpočitatelná položka

Fundraising

Část peněz na provoz školy sháníme také pomocí fundraisingových aktivit.

Šablony ZŠ Na Radosti


Evropské projekty - ukončenoProjekt "Dětský klub, příměstské tábory a doprovody na kroužky" je financován z evropského projektu: Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17077/0007957

Cílem projektu je usnadnit rodičům/zákonným zástupcům žáků 1.stupně ZŠ Na Radosti sladit svůj pracovní život s péčí o děti prostřednictvím: 

  • zřízení dětského klubu, který od školního roku 2018/2019 doplní chybějící kapacitu naší ŠD o 11 míst, od šk. roku 2019/2020 pak o 15 míst, 
  • zajištění doprovodů žáků 1. stupně z dětského klubu na kroužky a zpět v rozsahu 20 hod. měsíčně,
  • uspořádání 5denních letních příměstských táborů s kapacitou 30 míst ve 2.pol. srpna 2018, 2019 a 2020.