Zřizovatel

Základní škola Na Radosti je škola založená rodiči, kteří chtějí pro své děti inspirující a podnětné prostředí, kde by mohly s důvěrou a v radosti rozvíjet svůj talent a nadání.
Zřizovatelem Školy Na Radosti je Spolek PlyneTo.

Prostory

Najdete nás v budově Střední školy obchodní a služeb SČMSD na Komenského ulici ve Žďáře nad Sázavou. Zde máme k dispozici tři třídy, družinu, stavebně oddělený relaxační koutek, zázemí pro pedagogy - tzv "kajutu" a vedení školy - tzv. "kormidelnu" a dvě šatny.

Žáci

Ve školním roce 2018/2019 se u nás vzdělává 45 žáků na denním studiu. Ti jsou rozděleni do skupin podle věku (tzv. trojročí). Spolu se učí žáci 1.- 3. třídy a dále pak žáci 4. - 7. třídy.

Školné

Rodiče hradí měsíční školné ve výši 2500 korun za žáka (školné se platí i v době letních prázdnin - v červenci a srpnu).

Školní družina

Před začátkem vyučování i po něm funguje školní družina. Měsíční platba za družinu je 500 korun za žáka.

Obědy

V budově SŠOS mají děti možnost chodit na obědy do školní jídelny. Každý den je na výběr z několika druhů jídel.