Školská rada

Školská rada ZŠ Na Radosti

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Činnost školské rady se řídí § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada zasedá nejméně 2 x ročně.

Školská rada ZŠ Na Radosti má 3 členy:

Ing. Petr Smrčka - zástupce rodičů, předseda rady

Mgr. Iveta Procházková - zástupkyně pedagogů

Ing. Zdeňka Přikrylová - zástupkyně zřizovatele