Individuální vzdělávání žáka

Rodinám se zájmem o domácí vzdělávání poskytujeme možnost individuálního vzdělávání žáka podle zákona 561/2004 Školský zákon, par. 41.

Podporujeme domácí vzdělávání, rozumíme dobře jeho principům. Jsme schopni zajistit doprovázení rodičů a dětí v jejich individuálním rozvoji a učení se dle potřeb při zachování podmínek daných ministerstvem. Někteří pedagogové mají s domácím vzděláváním osobní rodičovskou zkušenost a mohou být rodinám oporou.

Momentálně nabízíme ještě volná místa pro domškoláky - v jakémkoliv ročníku, kdykoliv během školního roku. 

Školné ve výši 6 000 Kč/školní rok je splatné ve dvou splátkách (3 000 Kč za 1. pololetí a 3 000 Kč za 2. pololetí) nebo dle dohody.  
Informace o individuální vzdělávání žáka ráda poskytne Mgr. Iveta Procházková. 


E-mail: iveta.prochazkova@skolanaradosti.cz, tel: 734 492 852