Zpět na blog

12.3.2019

Zápis 2019/2020

V pátek 12. 4. 2019 od 14:30 proběhne na Základní škole Na Radosti zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020. 

Z důvodu omezené kapacity naší školy prosíme všechny, kteří se k nám na zápis chystají, aby nám to sdělili předem, a to nejpozději do 31. 3. 2019 na e-mail: info@skolanaradosti.cz.  Vzhledem k velkému zájmu uchazečů, nemůžeme všem zájemcům zaručit, že budou ke studiu přijati. 

Prosíme o účast obou rodičů na zápisu. S sebou přineste vaše občanské průkazy, rodný list dítěte, případně vyjádření ze školského poradenského zařízení týkající se vašeho dítěte. 

Přednost pro přijetí dítěte ke studiu: 

1. Rodič je členem spolku PlyneTo, který je zřizovatelem Základní školy Na Radosti.

2. Rodič je zaměstnancem Základní školy Na Radosti. 

3. Sourozenec již navštěvuje naši školu. 


O přijetí rozhoduje ředitelka na základě pohovoru s rodiči a požadavků školy (počet dětí v ročníku, rovnoměrné zastoupení dívek a chlapců v ročníku, zralost dítěte.)