Blog

Zápis 2018/2019

V úterý 17. 4. 2018 od 14:30 proběhnou na Základní škole Na Radosti zápisy dětí pro školní rok 2018/2019. 

Z důvodu omezené kapacity naší školy prosíme všechny, kteří se k nám na zápis chystají, aby nám to sdělili předem, a to nejpozději do 31. 3. 2018 na e-mail: info@skolanaradosti.cz. Usnadní nám to organizaci a budeme vás moci pozvat na předem stanovený čas. Vzhledem k velkému zájmu uchazečů, nemůžeme všem zájemcům zaručit, že budou ke studiu přijati. 

Prosíme o účast na zápise oba rodiče. S sebou přineste vaše občanské průkazy, rodný list dítěte, případně vyjádření ze školského poradenského zařízení týkající se vašeho dítěte. 

Přednost pro přijetí dítěte ke studiu: 

1.Rodič je zakládající člen spolku PlyneTo, který je zřizovatelem školy.
2.Sourozenec již navštěvuje naši školu. 


O přijetí rozhoduje ředitelka na základě pohovoru s rodiči a požadavků školy (počet dětí v ročníku, rovnoměrné zastoupení dívek a chlapců v ročníku aj.)