Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Přijmout Odmítnout Nastavení
Zpět na oznámení

18.3.2023

Oznámení o zápisu do první třídy

Zápis pro školní rok 2023/24 bude probíhat ve čtvrtek 27. 4. 2023 od 15:00 v naší učebně v 1. poschodí na Husově 376/3, Žďár nad Sázavou

Rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte do první třídy si sebou přinesou

 • Žádost o přijetí

 • Zápisní list

 • občanský průkaz

 • kopii rodného listu dítěte

 • případně vyjádření ze školského poradenského zařízení

 • pětileté děti: doporučení školského poradenského zařízení

 • děti po odkladu: rozhodnutí o odkladu 2022/23


Rodiče, kteří žádají o odklad docházky si s sebou přinesou

 • Žádost o odklad

 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 • doporučení poradenského zařízení

 • kopii rodného listu dítěte

 • občanský průkaz


V případě vyššího zájmu, bude škola posuzovat žádost o přijetí dle těchto kritérií

 • splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP ZŠ Na Radosti (ověření, že pojetí vzdělávání dle ŠVP školy je pro dítě vhodné z hlediska jeho osobnostních předpokladů a potřeb i jeho školní připravenosti)

 • způsob ověření: posouzení a ověření předpokladů pedagogickým pracovníkem či školním psychologem při zápisu k povinné školní docházce/ předložení portfolia dítěte


V případě rovnosti bodů rozhoduje kritérium

 • docházka sourozence dítěte do naší ZŠ v době nástupu dítěte do 1. třídy sourozenec ve škole (v době nástupu dítěte do školy bude sourozenec stále žákem školy) 

 • způsob ověření: údaje ze školní matriky 


a dále případně losování.


O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě výše uvedených kritérií. Výsledky zápisu budou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách. Naše škola bude následně informovat ředitele spádové školy.